Nieuws

Standen

2018-05-25

   Update

 • 26-05-2018 - Difitan - Bioamoles - Schwa Medico
 • 09-06-2018 - Erho

Examenregeling - diploma uitreiking

2018-04-29
  update
 
 
Alle examens gaan door in de Campus Antwerpen
 
 
Cursus 1e zittijd 2017 - 2018 2e zittijd 2017- 2018
Acupunctuur 2e jaar - Module 1 Neuro  12/01/2018 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 2e jaar - Module 2 Gynaeco 20/04/2018 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 2e jaar - Module 3 Interne 23/06/2018 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - Module 1 Ortho 08/12/2017 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - Module 2 Gastro 23/03/2018 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - Module 3 NKO 22/06/2018 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - praktijkexamen + diploma uitreiking  22/06/2018 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - Clinical case studies  30/04/2018  
Basis TCG Module 1 13/01/2018 om 08.30 uur 25/08/2018 om 08.30 uur
Basis TCG Module 2 24/02/2018 om 08.30 uur 25/08/2018 om 08.30 uur
Basis TCG Module 3 24/03/2018 om 08.30 uur 25/08/2018 om 08.30 uur
Basis TCG Module 4 (acupunctuur) 23/06/2018 om 09.00 uur 25/08/2018 om 08.30 uur
BOWEN x x
Chinese Fyto therapie lesdag 1- 8   26/08/2017 om 08.30 uur
Chinese Fyto therapie lesdag 9 - 16 + diploma uitreiking 23/06/2018 25/08/2018 om 09.00 uur
Manuele neurotherapie + diplomauitreiking 02/06/2018 x
Orthomoleculaire 1e jaar 23/06/2018 om 08.30 uur 25/08/2018 om 08.30 uur
Orthomoleculaire 2e jaar + diploma uitreiking 23/06/2018 om 09.00 uur 25/08/2018 om 08.30 uur
Tuina Kinderen + diploma uitreiking 13/01/2018 om 09.00 uur 23/06/2018 om 09.00 uur
Tuina volwassenen + diploma uitreiking 23/06/2018 om 09.30 uur 25/08/2018 om 08.30 uur
Zenuwreflexologie x x
Zwangerschapsbegeleiding + diploma uitreiking 05/05/2018  
     

Dry Needling - illegale praktijk voor kinesitherapeuten

2018-04-24
 
Er bestaat nogal wat controverse omtrent het prikken van acupunctuurnaalden, met name dry needling, een eeuwenoude acupunctuurtechniek (干针, gan zhen in Chinese pinyin) .
We geven hierbij de correcte informatie verspreid door FOD Volksgezondheid en RIZIV, te vinden op de betreffende websites.
 
Momenteel is dit niet voorzien in het wettelijk curriculum van de Kinesitherapeut, manueel therapeut of osteopaat.
De adviezen hiervan kan je terug vinden op de website van FOD Volksgezondheid en het RIZIV.
 • Een kinesitherapeut mag geen terugbetaling voorzien binnen  het domein van de kinesitherapie: "K.B. 18.12.2002" (in werking 1.1.2003) § 6. De in § 4 bedoelde technieken verantwoorden een verzekeringstegemoetkoming binnen de volgende perken, 1° (uitgesloten terugbetalingen)
 • Kamer Osteopathie /2012/advies K-5,09/10/2012,  pagina 3, Niet toegelaten technische handelingen.  De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden;
 • Paritaire Commissie/2014/ ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie 5, 09/01/2014, pagina 2 : Niet toegelaten technische handelingen .De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden;
 • De beroepsvereniging Axxon (kinesitherapeuten) stelt: De uitoefening van dry-needling op voorschrift behoort momenteel niet tot het arsenaal van behandelingsmodaliteiten van de kinesitherapeut en wordt in geen geval als een kinesitherapeutische acte omschreven binnen het bestaande wettelijke beroepskader.
 • 21/03/2017. De Federale Raad voor de Kinesitherapie, stelt in FRK/2017/ADVIES-05, dat Dry Needling momenteel voor kinesitherapeuten als een illegale praktijk wordt beschouwd - de techniek is voor Belgische kinesitherapeuten niet legaal

Het prikken van acupunctuurnaalden valt momenteel onder de Wet op de Niet Conventionele Praktijken (Wet Colla).
 • Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2. De ACUPUNCTUUR is een techniek die complementair is aan de gezondheidszorg, die historisch gezien onder meer haar oorsprong vindt in de traditionele Chinese Geneeskunde, en waarvan het doel is een therapeutisch effect te bereiken door stimulatie van bepaalde specifieke punten op het menselijk lichaam met behulp van steriele naalden.
 • Kamer acupunctuur/2012/ADVIES-K3. een opleiding acupunctuur bestaande
  • uit minstens 60 studiepunten, met een minimum van 20 studiepunten per jaar. De opleiding is gespreid over een minimum van drie (3) academiejaren.bestaande uit een studietijd (ST) van minimum 1500 uur, wat overeenstemt met minstens 500 periodes van 60 minuten (of 600 periodes van 50 minuten), waarvan bij voorkeur 1/3 gewijd aan ervaring en praktijkstages in het kader van de opleiding.
  • het bewijs leveren van een stage volbracht onder begeleiding, aan de hand van stagerapporten, portfolio’s, of het bewijs van een stage doorlopen in erkende universitaire ziekenhuizen in China.
  • een eindwerk indienen en met vrucht verdedigen.

Stagecentrum

2018-02-10

ICZO vzw opent zijn eigen stagecentrum. ICZO-studenten acupunctuur en Therapeuten Chinese Gezondheidszorg kunnen op regelmatige basis stage lopen. Meer info hier >>>>