Nieuws

Examenregeling - diploma uitreiking

2018-06-29
  update
 
 
Alle examens gaan door in de Campus Antwerpen
 
 
Cursus 1e zittijd 2018 - 2019 2e zittijd 2017- 2018
Acupunctuur 1e jaar - Module 1 11/01/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 1e jaar - Module 2 22/02/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 1e jaar - Module 3 26/04/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 1e jaar - Module 4 22-06-2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 2e jaar - Module 1 Neuro  07/12/2018 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 2e jaar - Module 2 Gynaeco 15/02/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 2e jaar - Module 3 Interne 22/06/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - Module 1 Ortho 14/12/2018 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - Module 2 Gastro 26/04/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - Module 3 NKO 21/06/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - praktijkexamen + diploma uitreiking  21/06/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Acupunctuur 3e jaar - Clinical case studies  30/04/2019  
Basis TCG Module 1 18/01/2019r 25/08/2018 om 08.30 uur
Basis TCG Module 2 15/03/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Basis TCG Module 3 22/06/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
BOWEN 15/09/2018 x
Chinese Fyto therapie lesdag 1- 8 19/01/2019 26/08/2017 om 08.30 uur
Chinese Fyto therapie lesdag 9 - 16 + diploma uitreiking nog te bepalen 25/08/2018 om 09.00 uur
Manuele neurotherapie + diploma-uitreiking nog te bepalen x
Orthomoleculaire 1e jaar 22/06/2019 om 08.30 uur 25/08/2018 om 08.30 uur
Orthomoleculaire 2e jaar + diploma uitreiking 22/06/2019 om 09.00 uur 25/08/2018 om 08.30 uur
Tuina Kinderen + diploma uitreiking nog te bepalen 23/06/2018 om 09.00 uur
Tuina volwassenen + diploma uitreiking 22/06/2019 25/08/2018 om 08.30 uur
Zenuwreflexologie nog te bepalen x
Zwangerschapsbegeleiding + diploma uitreiking 23/03/2019  

Dry Needling - illegale praktijk voor kinesitherapeuten

2018-06-24
 
Er bestaat nogal wat controverse omtrent het prikken van acupunctuurnaalden, met name dry needling, een eeuwenoude acupunctuurtechniek (干针, gan zhen in Chinese pinyin) .
We geven hierbij de correcte informatie verspreid door FOD Volksgezondheid en RIZIV, te vinden op de betreffende websites.
 
Momenteel is dit niet voorzien in het wettelijk curriculum van de Kinesitherapeut, manueel therapeut of osteopaat.
De adviezen hiervan kan je terug vinden op de website van FOD Volksgezondheid en het RIZIV.
 • Een kinesitherapeut mag geen terugbetaling voorzien binnen  het domein van de kinesitherapie: "K.B. 18.12.2002" (in werking 1.1.2003) § 6. De in § 4 bedoelde technieken verantwoorden een verzekeringstegemoetkoming binnen de volgende perken, 1° (uitgesloten terugbetalingen)
 • Kamer Osteopathie /2012/advies K-5,09/10/2012,  pagina 3, Niet toegelaten technische handelingen.  De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden;
 • Paritaire Commissie/2014/ ADVIES-CP Art. 3 Par. 3- Osteopathie 5, 09/01/2014, pagina 2 : Niet toegelaten technische handelingen .De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald:  - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden;
 • De beroepsvereniging Axxon (kinesitherapeuten) stelt: De uitoefening van dry-needling op voorschrift behoort momenteel niet tot het arsenaal van behandelingsmodaliteiten van de kinesitherapeut en wordt in geen geval als een kinesitherapeutische acte omschreven binnen het bestaande wettelijke beroepskader.
 • 21/03/2017. De Federale Raad voor de Kinesitherapie, stelt in FRK/2017/ADVIES-05, dat Dry Needling momenteel voor kinesitherapeuten als een illegale praktijk wordt beschouwd - de techniek is voor Belgische kinesitherapeuten niet legaal

Het prikken van acupunctuurnaalden valt momenteel onder de Wet op de Niet Conventionele Praktijken (Wet Colla).
 • Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2. De ACUPUNCTUUR is een techniek die complementair is aan de gezondheidszorg, die historisch gezien onder meer haar oorsprong vindt in de traditionele Chinese Geneeskunde, en waarvan het doel is een therapeutisch effect te bereiken door stimulatie van bepaalde specifieke punten op het menselijk lichaam met behulp van steriele naalden.
 • Kamer acupunctuur/2012/ADVIES-K3. een opleiding acupunctuur bestaande
  • uit minstens 60 studiepunten, met een minimum van 20 studiepunten per jaar. De opleiding is gespreid over een minimum van drie (3) academiejaren.bestaande uit een studietijd (ST) van minimum 1500 uur, wat overeenstemt met minstens 500 periodes van 60 minuten (of 600 periodes van 50 minuten), waarvan bij voorkeur 1/3 gewijd aan ervaring en praktijkstages in het kader van de opleiding.
  • het bewijs leveren van een stage volbracht onder begeleiding, aan de hand van stagerapporten, portfolio’s, of het bewijs van een stage doorlopen in erkende universitaire ziekenhuizen in China.
  • een eindwerk indienen en met vrucht verdedigen.

NEWS

23/06/2018

 1. Verduidelijking in §6 van de nomenclatuur van de kinesitherapie.

Eerstdaags wordt een K.B. gepubliceerd waarin wijzigingen worden aangebracht in art. 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen waarin §6 als volgt wordt vervangen:
De in §4 bedoelde technieken verantwoorden een verzekeringstegemoetkoming binnen de volgende perken:
1° als mobilisatie of fysische therapieën, alleen uitgevoerd of samen met een andere techniek, zijn met name uitgesloten: oog- of orthoptische gymnastiek, magnotherapie, sonotherapie (die moet worden onderscheiden van de ultrasone therapie, die hier niet bedoeld is), plantaire reflexologie, auriculotherapie, hippotherapie, invasieve technieken (bijv. dry-needling,  …), vertebrale tracties op een mechanische tafel of een tafel met elektromotor of door suspensie;
2° ….


Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat, naast acupunctuur, alle invasieve technieken zoals dry-needling geen aanleiding geven tot een tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Er is momenteel geen wettelijk kader voor de kinesitherapeuten om dry-needling toe te passen en te tariferen als vergoedbare techniek binnen de verplichte ziekteverzekering

 
 
 

Standen

2018-06-18

   Update

 • 22-09-2018 Medichin
 • 20-10-2018 Schwa Medico
 • 17-11-2018 Schwa Medico
 • 24-11-2018 Medichin
 • 26-01-2019 Medichin
 • 16-03-2019 Schwa MedicoPartners in Education