Disclaimer

Disclaimer voor www.iczo.be

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.iczo.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door ICZO vzw. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICZO vzw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ICZO vzw.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ICZO vzw te mogen claimen of te veronderstellen.

ICZO vzw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. ICZO vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.iczo.be op deze pagina.

Infomoment Opleidingen ICZO vzw

06/05/2023
17/06/2023 
​01/04/2023
  • Chinees Schrift & Kalligrafie: nieuwe basiscursus vanaf april 2023 - Confuciusinstituut Howest - klik hier >>>

Dry Needling & Acupunctuur


Westerse Medische Basiskennis

Geen (para)medische vooropleiding of totaal geen kennis van het menselijk lichaam ? Kies dan voor het  Healthcare voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs voor niet-medisch geschoolden.  (HOWEST) . Het laat je toe bepaalde opleidingen te kunnen volgen.


KMO-portefeuille


Nieuwsbrief

Inschrijven hier

Hiermee kan u zich gratis abonneren op onze periodieke nieuwsbrieven. De informatie die u doorgeeft zal enkel voor dat doel gebruikt wordenPartners in Education

   

Stand firma Campus Antwerpen

  • 22/04/2023 : Docsave
  • 29/04/2023 : Medichin
  • 06/05/2023 : Herboplanet

Patiënten

Op zoek naar een ervaren therapeut ?

Raadpleeg hier onze databank van therapeuten