• Studeren is investeren in de toekomst
 • Beroepsopleidingen en herscholingen in de gezondheidszorg
 • Keuze uit tal van professionele opleidingen
 • Uitgebreid en ervaren docententeam
 • Evidence Based Practice Onderwijs voor zorgprofessionals

KMO portefeuille

Mogelijke korting van 30 à 40%

De KMO-portefeuille kan zowel voor werknemers als zelfstandigen uit Vlaanderen een mogelijke korting van 30 à 40 % geven op het cursusgeld. Meer informatie tref je aan op de website van de Vlaamse Gemeenschap. Iedere cursist ontvangt van ICZO een uitgebreide handleiding bij de facturatie van een cursus. Schrijf eerst in voor de cursus, dan ontvang je van ICZO de correcte werkwijze (klantennr + Factuurnr), dan pas doe je de aanvraag. We begeleiden je doorheen deze procedure. ICZO vzw is erkend onder het nummer : DV.O 109802

Wie komt in aanmerking?

Thema’s binnen de pijler welzijn kunnen al sedert 1 juli 2020  niet meer  gesubsidieerd worden, aangezien de persoon centraal staat en niet de onderneming. Welzijn is niet de kern van de kmo-portefeuille. Het doel is om de onderneming te professionaliseren en te laten groeien.
Als uitgangspunt zijn dus alle diensten gericht op het fysieke of mentale welzijn uitgesloten van steun voor de kmo-portefeuille.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor de erkende medische, paramedische en de vier erkende niet-conventionele praktijken. Wie gerechtigd is om één van deze erkende gezondheidsberoepen uit te oefenen, is gerechtigd om hiervoor een bijscholing te volgen met steun vanwege de kmo-portefeuille.
 
 
De opleidingen en diensten gericht op het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, komen alleen nog in aanmerking voor de KMO-P op voorwaarde dat je een erkend (para)medisch beroep hebt.
 
1. De opleiding is gericht op de erkende medische beroepen, de paramedische beroepen zoals erkend bij het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen
 • arts, tandarts, apotheker, verpleegkundige, zorgkundige, kinesitherapeut, vroedvrouw, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, apothekers-assistentie, audioloog, diëtist, ergotherapeut, medisch laboratoriumtechnoloog, logopedist, podoloog, medische beeldvorming, mondhygiënist
 
2.  de niet-conventionele praktijken zoals erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur.
 • acupuncturist + erkend medisch beroep of erkend lid zijn door een erkende Belgische Beroepsveniging voor acupunctuur
 • chiropractor
 • homeopaat (Arts, Tandarts of vroedvrouw)
 • Osteopaat + erkend medisch beroep of erkend lid zijn door een erkende Belgische Beroepsveniging voor Osteopathie
 
Wat komt niet in aamerking ?
 
shiatsu; mindfulness; reflexologie; bachbloesemtherapie; psychoanalyse; Neuro-Linguistic Programming; Levenscoaching; Bewegingstherapie; het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding; meridianen- en elementenleer; hypnose; teambuilding; netwerksessies; wandelcoaching of -therapie;  studiereizen of retraites.
 

Update december 2022

Zoals je waarschijnlijk al hebt vernomen, komt er per 01/01/2023 een grondige wijziging in de KMO-Portefeuille
De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 25 november 2022 de hervorming van de KMO-Portefeuille goed. Vanaf januari 2023 wordt deze steun inhoudelijk gerichter ingezet door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s.
 
ICZO is erkend voor
 • beroepsspecifieke competenties
 • digitalisering

Na een inschrijving sturen we een email hoe je het correct moet aanvragen.

 

Belangrijk stappenplan

 • Een aanvraag mag pas ingediend worden indien er een inschrijving is.
 • Dus, je schijft eerst in voor een opleiding op onze website www.iczo.be
 • We bevestigen de opleiding
 • Dan sturen we je de informatie omtrent KMOP door
 • Dan sturen we je  de factuur samen met nog meer informatie omtrent KMOP
 • Dan doe je de aanvraag.
 
Wetgeving :

Dry Needling & Acupunctuur


Westerse Medische Basiskennis

Geen (para)medische vooropleiding of totaal geen kennis van het menselijk lichaam ? Kies dan voor het  Healthcare voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs voor niet-medisch geschoolden.  (HOWEST) . Het laat je toe bepaalde opleidingen te kunnen volgen.


KMO-portefeuille


Nieuwsbrief

Inschrijven hier

Hiermee kan u zich gratis abonneren op onze periodieke nieuwsbrieven. De informatie die u doorgeeft zal enkel voor dat doel gebruikt wordenPartners in Education

   

Stand firma Campus Antwerpen

 • 03/06/2023 : BioAmoles

Patiënten

Op zoek naar een ervaren therapeut ?

Raadpleeg hier onze databank van therapeuten