KMO portefeuille

Mogelijke korting van 30 à 40%

De KMO-portefeuille kan zowel voor werknemers als zelfstandigen uit Vlaanderen een mogelijke korting van 30 à 40 % geven op het cursusgeld. Meer informatie tref je aan op de website van de Vlaamse Gemeenschap. Iedere cursist ontvangt van ICZO een uitgebreide handleiding bij de facturatie van een cursus. Schrijf eerst in voor de cursus, dan ontvang je van ICZO de correcte werkwijze (klantennr + Factuurnr), dan pas doe je de aanvraag. We begeleiden je doorheen deze procedure. ICZO vzw is erkend onder het nummer : DV.O 109802

ICZO is erkend voor
 • beroepsspecifieke competenties
 • digitalisering

Wie komt in aanmerking?

Thema’s binnen de pijler welzijn kunnen al sedert 1 juli 2020  niet meer  gesubsidieerd worden, aangezien de persoon centraal staat en niet de onderneming. Welzijn is niet de kern van de kmo-portefeuille. Het doel is om de onderneming te professionaliseren en te laten groeien.
Als uitgangspunt zijn dus alle diensten gericht op het fysieke of mentale welzijn uitgesloten van steun voor de kmo-portefeuille.
Deze uitsluiting geldt echter niet voor de erkende medische, paramedische en de vier erkende niet-conventionele praktijken. Wie gerechtigd is om één van deze erkende gezondheidsberoepen uit te oefenen, is gerechtigd om hiervoor een bijscholing te volgen met steun vanwege de kmo-portefeuille.
 
 
De opleidingen en diensten gericht op het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, komen alleen nog in aanmerking voor de KMO-P op voorwaarde dat je een erkend (para)medisch beroep hebt.
 
1. De opleiding is gericht op de erkende medische beroepen, de paramedische beroepen zoals erkend bij het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen.
 
2.  de niet-conventionele praktijken zoals erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur.
 

Na een inschrijving sturen we een email hoe je het correct moet aanvragen.

Komt mijn opleiding altijd in aanmerking ?

 • Neen,niet altijd
 • Iedere opleiding dient door ICZO apart te worden aagevraagd aan KMOP en er is geen 100% zekerheid dat het wordt goedgekeurd
 • De Vlaamse Regering keurt deze dan al of niet goed én kan een eerder goedgeurde opleiding terug gaan schrappen
 • Kijk zeker na op de betreffende pagina als de opleiding in aanmerking komt
Mijn opleiding komt niet in aanmerking
 • Bij gebruik van de KMOP kan je uw kosten (factuur) dan ook maar voor 70 % inbrengen in uw beroepskosten, daar je maar 70 % betaald hebt
 • Indien je geen gebruik maakt of kan maken van de KMOP, kan je uw kosten (factuur) dan voor 100 % inbrengen in de beroepskosten  

Belangrijk stappenplan

 • Een aanvraag mag pas ingediend worden indien er een inschrijving is.
 • Dus, je schijft eerst in voor een opleiding op onze website www.iczo.be
 • We bevestigen de opleiding
 • Dan sturen we je de informatie omtrent KMOP door
 • Dan sturen we je  de factuur samen met nog meer informatie omtrent KMOP
 • Dan doe je de aanvraag. 
 • Projectaanvraag indienen in de kmo-portefeuille | Vlaanderen.be
Welke opleidingen komen zeker niet in aamerking ?
shiatsu; mindfulness; reflexologie; bachbloesemtherapie; psychoanalyse; Neuro-Linguistic Programming; Levenscoaching; Bewegingstherapie; het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding; meridianen- en elementenleer; hypnose; teambuilding; netwerksessies; wandelcoaching of -therapie;  studiereizen of retraites.

In the spotlight

                                                                                                  ​                                            ​
 

Postgraduaat Hoger Onderwijs

Een postgraduaat is een opleiding ingericht door hogescholen en universiteiten van minstens 20 studiepunten. Deze opleiding volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een postgraduaatsgetuigschrift.

ICZO vzw organiseert 3 erkende postgraduatenDry Needling & Acupunctuur


Westerse Medische Basiskennis

Geen (para)medische vooropleiding of totaal geen kennis van het menselijk lichaam ? Kies dan voor het  Healthcare voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs voor niet-medisch geschoolden.  (HOWEST) . Het laat je toe bepaalde opleidingen te kunnen volgen.

KMO-portefeuille

 


Opleidingcheque


VLaams Opleidings Verlof VOVNieuwsbrief

Inschrijven hier

Hiermee kan u zich gratis abonneren op onze periodieke nieuwsbrieven. De informatie die u doorgeeft zal enkel voor dat doel gebruikt wordenStand firma Campus Antwerpen

 • 30/09/2023 Eneregetica Natura 
 • 30/09/2023  Vitals
 • 30/09/2023 Alphagem
 • 07/10/2023 Vitals te Brugge
 • 18/11/2023 Eneregetica Natura 
 • 02/12/2023 Be-Life
 • 02/12//2023 labo Herbolistique
 • 09/12/2023 Medichin
 • 09/12/2023 Be-Life te Brugge
 • 13/01/2024 Vitals
 • 20/01/2024 Docsave
 • 10/02/2024 Difitan Brugge
 • 02/03/2024 Difitan
 • 02/03/2024 labo Herbolistique te Brugge
 • 16/03/2024 labo Herbolistique
 • 16/03/2024 Bioamoles/Nutriphyt 
 • 23/03/2024 Medichin
 • 04/05/2024 Bioamoles/Nutriphyt 
 • 14/09/2024 Alphagem
 • 28/09/2024 Bioamoles/Nutriphyt 
 • 30/11/2024 Bioamoles/Nutriphyt 


Patiënten

Op zoek naar een ervaren therapeut ?

Raadpleeg hier onze databank van therapeuten