Psycho-emotionele klachten met acupunctuur

acupuncuur psyche emoties cursus opleiding

Het belangrijkste verschil met de huidige TCG is dat deze methode helemaal is “Rooted in the Spirits” in overeenstemming met hoofdstuk 8 van de Ling Shu, met stevige wortels in de fundamentele theorieën van de Chinese geneeskunde.
Het theoretisch deel belicht het Bu Ming (voeden van de bestemming) aspect van de therapie; de wezenlijkheid van de hemel – aarde connectie; de hemelse deugden die het aardse Jing bezielen met de Wu Xing (vijf bewegingen) als receptieve structuur; de manifestatie van de vijf Benshen in de vijf gevoelens (Wu Zhi) als fundament van de Qi bewegingen in de menselijke fysiologie.
In de etiologie onderlijnen we het belang correct onderscheid te maken tussen exces en deficiëntie, extern en intern (wat in TCG een absolute vereiste is bij elk syndroom, maar blijkbaar niet meer als het om een emotionele storing gaat!). Het onderscheid tussen Qi Qing en Benshen verstoring is essentieel voor de efficiëntie van de acupunctuur.