Fysiologische kettingen

kinesitherapie fysiotherapie

meer informatie: zie opleidingen

De fysiologische kettingen zijn circuits gevormd via de anatomische en fysiologische samenhang van het bindweefselskelet met de spieren, gewrichten, viscera, bloedvaten en meningen. Dit alles vertegenwoordigt in ons lichaam continue, anatomische circuits waarlangs de organisatorische krachten zich verspreiden en die aan de basis liggen van het ontstaan van pijn, disfuncties en misvormingen. 

Het is een onderzoeksmethode met als doel de parasitaire spanningszones in dit functionele geheel op te sporen, met andere woorden een logische therapeutische ketting te vinden. Voor een adequate en coherente behandeling is het immers noodzakelijk de rode draad achter het klachtenpatroon van onze patiënt te vinden.