Rookstopbegeleiding - acupunctuur

acupunctuur stoppen met roken rookstop cursus opleiding

Een groot aantal rokers wilt er liever vandaag nog mee ophouden, niet alleen om gezondheidsredenen ( hart- en vaatziekten, COPD, kanker, vruchtbaarheidsstoornissen,…), maar ook om de alsmaar zwaarder wordende financiële belasting.
Stoppen met roken zonder begeleiding of therapie is zeer moeilijk. Cijfers tonen aan dat slechts een zeer klein percentage rokers kan stoppen met de zogenaamde “ cold turkey methode”, op eigen houtje en zonder hulpmiddelen.
Deze opleiding richt zich dan ook specifiek op het verwerven van inzicht in de zeer complexe materie van nicotineverslaving op lichamelijk en psychisch vlak (neurofysiologie, symptomatologie van de dependentie, bepalen van een individueel rokersprofiel, integratie en interpretatie van aan roken gerelateerde testen…), het omzetten van deze informatie in TCG perspectief     (differentiatie, werkzame kruiden en acupunctuurpunten) en het opstellen van een individueel behandelingsplan op basis van het fysieke en psychische “profiel” van de roker ( acupunctuurprescriptie, kruiden, NRT,…)