Healing Tao

cursus tao qigong meditatie daoyin qi gong chi kung dao opleiding

meer informatie:  zie opleidingen

Tao betekent de weg, de weg van de natuur. . 
De tao reikt ons een geheel van technieken aan die geworteld is in de natuur. Deze technieken werken direct met de natuurlijke 
elementen uit onze omgeving en met de levenskracht of ‘chi’ die overal aanwezig is in de natuur en het universum. We leren 
deze chi gebruiken in ons lichaam doorheen onze meridianen en organen. 
Tao is geen filosofie maar een krachtig en praktisch genezingssysteem. 
Het is duizenden jaren oud en komt uit de Chinese cultuur (naar het westen gebracht door Mantak Chia). 
Gezondheid, innerlijke sterkte en helderheid zijn fundamenten van het taoïsme. 
Je leert hoe je vitaliteit te verhogen, hoe je stress en vermoeidheid af te bouwen, 
hoe emotioneel vrijer te zijn, hoe mentaal helder te zijn. 
De tao reikt ons specifieke oefeningen en meditaties aan om meer bewustzijn in ons lichaam te krijgen en om emoties te 
zuiveren of te transformeren, met een koppeling naar het dagelijks leven. 
De helende effecten van de tao maken de wijsheid van het lichaam wakker. 
Je leert je terug verbinden met de leven-gevende kracht van de natuur. Je ontdekt en integreert je natuurlijke energiestroom. 
Het is een praktische energieleer die je helpt om je wel-zijn te verbeteren op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.