Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen - ICZO vzw
acupunctuur cursus opleiding manuele neurotherapie orthomoleculaire zenuwreflexologie zwagerschapsbegeleiding kinesitherapie fysiotherapie massage ICZO vzw

Infomomenten 

ICZO maakt overeenkomst met de


Zhejiang Chinese Medical University

Vestiging van het China-Belgium Chinese Medicine Center

24/06/2023 - Antwerpen

zie de korte intro op

scan our QR Mobile

Scan Instagram

×

Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen

Beroepsopleidingen- en herscholingen voor (para)medici en medisch opgeleide therapeuten
 
Het instituut ICZO

ICZO heeft een ruim aanbod aan professionele opleidingen, voor diverse (para)medische en medisch opgeleide doelgroepen. 

ICZO richt zich op de gezondheidssector van medici en paramedici die zich in het kader van levenslang leren verder wensen te herscholen en specialiseren binnen hun eigen beroep, of naar dezen die op zoek zijn naar een specifieke beroepsopleiding om een bepaald beroep of vak te kunnen uitoefenen .
 
ICZO biedt aan :
 • beroepsopleidingen,
 • beroepsherscholingen,
 • professionele cursussen,
 • nascholingen,
 • bijscholingen,
 • workshops
 
ICZO zorgt voor een "breed-spectrum" aanbod en staat open voor alle initiatieven.
ICZO probeert vernieuwende initiatieven en nieuwe trends aan te boren.
Daar ICZO zich volledig neutraal opstelt, kan iedere school of vereniging  ons contacteren om een bepaald item te komen doceren of in samenwerking te organiseren.
ICZO staat open voor samenwerking, ontwikkeling en implementatie met alle mogelijke (beroeps)verenigingen, scholen, en therapeuten.
 
 
 
 
Het bestuur van ICZO vzw
 
v.l.n.r :
Danny Van Laethem, Secretaris
Cindy Van den Broeck, OVZ, Westerse Gezondheidszorg
Els Meeus, OVZ, Oosterse Gezondheidszorg
Tom Van Calster, Voorzitter
De mensen achter  ICZO vzw
 
Het docententeam  is samengesteld uit (para)medici die in de dagdagelijkse praktijk staan en die vanuit hun praktijkervaring een schat aan informatie kunnen aanbrengen. Elk is gespecialiseerd in een bepaald vakgebied en erkend door hun beroepsverenigingen.
 
 
Visie
Bij ons staat de student centraal. In de kleine onderwijsgroepen krijg je extra aandacht en begeleiding van onze docenten. Ons doel is kwaliteitsvol (hoger) onderwijs organiseren met het oog voor onderzoek, ondernemingszin, duurzaamheid en internationalisering.
 
België: Onze opleidingen en diensten zijn gericht op de erkende medische beroepen, de paramedische beroepen zoals erkend bij het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen en de niet-conventionele praktijken zoals erkend bij de wet van 29 april 1999 inzake de geneeskunde, artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en de acupunctuur.
 
Missie
ICZO kiest haar docenten en medewerkers met zorg. Zij delen en dragen onze waarden uit en inspireren hun cursisten. Ze denken en handelen vanuit een (internationale) professionele en praktijkgerichte context.
Deze topdeskundigen staan garant voor het overbrengen van de juiste kennis en medische deskundigheid die zij putten uit hun jarenlange ervaring en uit hun nauwe betrokkenheid met het wetenschappelijk onderzoek.
ICZO vzw is een expertisecentrum voor onderwijs waar samenwerking centraal staat. In het kader van levenslang leren staan we met een brede waaier aan mogelijkheden klaar voor de professional die zich verder wil verdiepen of heroriënteren. De grote verscheidenheid aan competenties en expertise binnen ICZO vinden elkaar in kruisbestuiving en samenwerking.
 
Stuurgroep
Omdat ICZO-vzw garant staat voor kwalitatief onderwijs en continuïteit, hebben wij het initiatief genomen om een stuurgroep op te richten. Deze stuurgroep, bestaande uit zorgverleners uit verschillende gezondheidszorgberoepen (arts, tandarts, apotheker, verpleegkundige, vroedvrouw, kinesitherapeut, psycholoog), slaan de handen in elkaar en stelde zich als opdracht om de complementaire zorgopleidingen nog beter te positioneren binnen de algemene gezondheidszorg.
 
Hierbij wordt onderzocht wat er ‘leeft’ binnen de specifieke beroepsdomeinen, welke nood er is aan opleidingen binnen de gezondheidszorg en hoe verschillende zorgverleners multidisciplinair beter kunnen samenwerken rond een bepaald thema of topic.
 
De leden nemen een adviserende rol op binnen de wetenschappelijke stuurgroep en ondersteunen de beslissingen van het bestuur bij het uitvoeren van een project.
 
Daarnaast neemt de stuurgroep initiatieven om onderzoek te doen naar innovatie binnen de complementaire opleidingen en bijscholingen. Verder wordt er gezocht naar samenwerkingsverbanden met instanties, proefprojecten, beroepsverenigingen, mutualiteiten, …
 
Minimaal 1 tot 2 keer per jaar komt de stuurgroep samen met het bestuur voor de opvolging van activiteiten en projecten.
 
Met het oog op het ontwikkelen van opleidingsprofielen voor nieuwe opleidingen en verdere uitbreiding in professionaliteit onderzoekt de stuurgroep welke knelpunten aanwezig zijn en zoekt zij naar oplossingen.
 
Kwaliteitsregistratie
ICZO vzw behaalde de kwaliteitsregistratie voor dienstverleners binnen het Departement  Werk en Sociale Economie, Vlaamse Overheid, registratienummer: KDB000000065
 

Infomoment Opleidingen ICZO vzw

31/08//2024 - online
 
 
07/09/2024 te Antwerpen 
 
 

In the spotlight

                                                                                                  ​                                                 ​
 


Postgraduaat Hoger Onderwijs

Een postgraduaat is een opleiding ingericht door hogescholen en universiteiten van minstens 20 studiepunten. Deze opleiding volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een postgraduaatsgetuigschrift.

ICZO vzw organiseert 3 erkende postgraduaten


Westerse Medische Basiskennis

Geen (para)medische vooropleiding of totaal geen kennis van het menselijk lichaam ? Kies dan voor het  Healthcare voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs voor niet-medisch geschoolden.  (HOWEST) . Het laat je toe bepaalde opleidingen te kunnen volgen.


Dry Needling & Acupunctuur


KMO-portefeuille

 


Opleidingcheque


VLaams Opleidings Verlof VOV


Nieuwsbrief

Inschrijven hier

Hiermee kan u zich gratis abonneren op onze periodieke nieuwsbrieven. De informatie die u doorgeeft zal enkel voor dat doel gebruikt worden


Stand firma Campus Antwerpen

 • 14/09/2024 Alphagem
 • 21/09/2024 Medichin
 • 28/09/2024 Bioamoles/Nutriphyt 
 • 30/11/2024 Bioamoles/Nutriphyt 
 • 30/11/2024 Medichin

Patiënten

Op zoek naar een ervaren therapeut ?

Raadpleeg hier onze databank van therapeuten 


Vacatures - Materiaal

​(cursisten van ICZO vzw kunnen een advertentie laten plaatsen)