Iriscopie

iriscopie

Wanneer ons oog een zelfstandig levend wezen was, zou het zien de ziel ervan zijn.

Vanaf het begin van de menselijke beschaving worden ogen gebruikt om informatie over de eigenaar te verkrijgen. De Chinezen lazen de gezondheid af aan de grootte, vorm en stand van de ogen. In de Indische ayurveda bepaalt de oogkleur iemands dosha of constitutie.
De iris is verbonden met ieder orgaan, dus met iedere cel in ons lichaam door middel van de hersenen en het zenuwstelsel. Het begrijpen van de samenhang van lichaam en geest leidt tot het inzicht, dat mens-zijn plaats vindt in het bewustzijn, en zich dan weerspiegelt in het gehele lichaam, maar vooral in de iris, volgens het aloude gezegde : “Het oog is de spiegel van de ziel.”