• Keuze uit tal van professionele opleidingen
 • Uitgebreid en ervaren docententeam
 • Beroepsopleidingen en herscholingen in de gezondheidszorg
 • Evidence Based Practice Onderwijs voor zorgprofessionals
 • Studeren is investeren ... in de toekomst

Acupunctuur versus dryneedling

Twijfelen tussen acupunctuur of dryneedling?

Vind je het boeiend om patiënten te kunnen behandelen met acupunctuurnaalden?
Werken binnen een gereglementeerd kader?
 
 

1. Overwegingen om een verstandige keuze te maken

 • Naalden prikken behoort van oudsher tot de acupunctuur
 • Dryneedling is zo oud als de acupunctuur zelf (staat reeds beschreven als een acupunctuurtechniek in de Huangdi Neijing - The Yellow Emperor's Classic of Medicine in 2600 v. Chr.). Het is zeker géén nieuwe hedendaagse Westerse naaldtechniek.

 

2. Reglementering

 • Dryneedling is illegaal voor kinesitherapeuten (Federale Raad Kinesitherapie/2017/ADVIES-05 van 21/03/2017) - onwettige uitoefening)
 • Een kinesitherapeut mag geen terugbetaling voorzien binnen het domein van de kinesitherapie: "K.B. 18.12.2002" (in werking 1.1.2003) § 6.
 • Kamer Osteopathie/2012/advies K-5,09/10/2012, pagina 3, Niet toegelaten technische handelingen. De handelingen die niet onder de definitie van de osteopathie vallen zijn verboden (cf. Advies K2); meer bepaald: - alle doorboringen van de huid met inbegrip van de slijmvliezen met gelijk welk type naalden

 

3. Opleiding

 • Dryneedling behoort "als eeuwenoude naaldtechniek" uiteraard tot de opleiding acupunctuur en het beroep van de acupuncturist
 • Acupunctuur kadert binnen de Wet op de Niet-Conventionele Praktijken (Wet Colla) (Fod Volksgezondheid - Kamer acupunctuur 2012/ADVIES-K2 – 03/07/2012)

 

4. Slimme keuze

 • ICZO organiseert een volwaardige opleiding Postgraduaat Acupunctuur
 • Je bent niet afhankelijk of in tegenspraak met de hierboven (2) aangehaalde reglementering, wetgeving en adviezen.
 • na het behalen van uw Getuigschrift Postgraduaat Acupunctuur kan je dan aansluiten bij de Erkende Beroepsvereniging voor acupunctuur EUFOM 

 

News

Verduidelijking in §6 van de nomenclatuur van de kinesitherapie.

Eerstdaags wordt een K.B. gepubliceerd waarin wijzigingen worden aangebracht in art. 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen waarin §6 als volgt wordt vervangen:
De in §4 bedoelde technieken verantwoorden een verzekeringstegemoetkoming binnen de volgende perken:
1° als mobilisatie of fysische therapieën, alleen uitgevoerd of samen met een andere techniek, zijn met name uitgesloten: oog- of orthoptische gymnastiek, magnotherapie, sonotherapie (die moet worden onderscheiden van de ultrasone therapie, die hier niet bedoeld is), plantaire reflexologie, auriculotherapie, hippotherapie, invasieve technieken (bijv. dry-needling,  …), vertebrale tracties op een mechanische tafel of een tafel met elektromotor of door suspensie;
2° ….


Uit bovenstaande kunnen we besluiten dat alle invasieve technieken zoals dry-needling geen aanleiding geven tot een tussenkomst van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Er is momenteel geen wettelijk kader voor de kinesitherapeuten om dry-needling toe te passen en te tariferen als vergoedbare techniek binnen de verplichte ziekteverzekering.

 

Actuele & praktische info


Westerse medische basiskennis

Geen (para)medische vooropleiding of totaal geen kennis van het menselijk lichaam ? Kies dan voor het  Healthcare voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs voor niet-medisch geschoolden.  (HOWEST)


Partners in Education

   


Downloads