• Keuze uit tal van professionele opleidingen
 • Uitgebreid en ervaren docententeam
 • Beroepsopleidingen en herscholingen in de gezondheidszorg
 • Evidence Based Practice Onderwijs voor zorgprofessionals
 • Studeren is investeren ... in de toekomst

Inschrijven

Controle

Belangrijke boodschap alvorens het inschrijvingsformulier te verzenden

 • Mogen we vragen rekening te houden met "kleine" letters en "hoofdletters""
 • Geef je naam door zoals het gemeld staat op uw identiteitskaart / paspoort. (niet de naam van je partner)
 • De "naam" die je aangeeft wordt door de software identiek overgenomen op de certificaten, diploma's en facturen. en kan niet meer gewijzigd of aangepast  worden.
 • Indien het een vennootschap / onderneming (rechtspersoon)  is,  gelieve dan ook de naam en de vorm van de rechtspersoon (uw bedrijf) te melden (bevoorbeeld: "BVBA Therapeutisch Centrum") in het vak "Vennootschap /rechtspersoon" .  Vergeet dan zeker ook niet het BTW-nummer en/of de Ondernemingsnummer te melden. De "naam" en "voornaam" dient steeds deze te zijn van de cursist die de cursus effectief gaat volgen.
 • Telefoonnummer = geef liefst je mobiel (GSM) nummer op. Dan kunnen we je steeds bereiken of SMS sturen ingeval van hoogdringdheid.​

Mocht het niet lukken om te verzenden of in te vullen

 • De belangrijkste reden, is het foutief ingeven van het emailadres. Check nogmaals Uw emailadres
 • Zorg dat er geen spatie voor of na het e-mailadres staat, wat je kan voor hebben als je gebruik maakt van "kopiëren & plakken"
  • Geef Uw email adres 2 x identiek en manueel in.
 • Eens op de toets "F5" klikken om de pagina te vernieuwen (als deze niet automatisch is ingesteld)
 • Eens Uw instellingen vernieuwen (vind je meestal bij "extra" - "internetopties" - "geavanceerd" - "opnieuw instellen"

Verder verloop van de inschrijvingsprocedure

 1. Na de elektronische inschrijving, ontvang je binnen de (1) minuut een bevestigingsmail met de ingevulde gegevens.   Dat betekent dat we de aanmelding hebben ontvangen. Indien je geen bevestiging zou ontvangen hebben, dien je de inschrijving best te herhalen.  (uw e-mail adres zal foutief geweest zijn of de veiligheidscode zal foutief ingevuld zijn)
 2. Binnen kort tijdsbestek ontvang je de factuur ter betaling 
 3. Uw ingevulde gegevens worden "letterlijk" overgenomen op de facturatie en kunnen niet meer gewijzigd worden >> dus lees eerst nog eens alles na, klik dan op verzenden. De factuur wordt uitgewerkt op basis van de informatie (zoals inhoud, context, doelstelling en doelgroep) zoals beschreven op de website.  Mocht u bij nalezing van deze factuur vaststellen dat deze toch niet correct zou zijn of indien deze wijzigt, gelieve ons dan te verwittigen zodat wij de factuur tijdig kunnen aanpassen.
 4. We contacteren U terug, ten laatste één (1) dag voor de startdatum van de cursus met verdere details.
 5. Bij interesse, schrijf zo spoedig mogelijk in, want de kans is zeer groot dat de inschrijvingen vervroegd worden afgesloten. 
   

Cursus- en betalingsvoorwaarden

 1. De cursist: het cursusgeld blijft volledig verworven van zodra de lessen opgestart zijn, ook als de cursist de lessen staakt of om een of andere reden niet op de cursus aanwezig is of kan zijn.
 2. De factuur is onsplitsbaar en dient in zijn geheel vereffend te worden.
 3. De cursus/opleiding dient in zijn geheel gevolgd te worden, zoals aangekondigd op de website. Het opsplitsen van een cursus/opleiding in diverse uren of dagen, is níét mogelijk.
 4. De cursist: de cursusbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor hen die het vereiste cursusgeld betaald hebben. De financiële verplichting ten opzichte van ICZO vzw blijft echter volledig bestaan.
 5. De cursist: annulatie van de cursus voor de aanvang van de cursus: de annulatiekosten bedragen steeds 20% van het cursusgeld, met een minimum van 50 Euro.
 6. De cursist: de factuur dient voldaan te zijn ten laatste op de vervaldag van de factuur en leeft de betalingsvoorwaarden gemeld op de factuur na.
 7. ICZO vzw: indien de betaling van de toegestuurde factuur niet betaald is op de vervaldag, kan ICZO vzw de plaats toekennen aan een collega op de wachtlijst.
 8. ICZO vzw: indien de cursus geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door ICZO vzw volledig geretourneerd.
 9. De cursussen van ICZO vzw, zijn vrijgesteld van BTW.
 10. Het tijdens de cursus door ICZO vzw algemeen verstrekte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van ICZO vzw en zijn docent. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) - zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van ICZO vzw - wordt gerechtelijk vervolgd
 11. Gebeurlijke ongevallen van, naar en tijdens de lessen van ICZO vzw, vallen totaal ten laste van de cursist
 12. ICZO laat zich niet in met de verwerking van persoonsgegevens en staat niet garant voor de juiste toepassing van de privacywet in de onderlinge verhouding tussen de bij ICZO ingeschreven studenten. (bv. het nemen van foto's, film van elkaar tijdens de praktijklessen)
 13. Het uitoefenen van een geneeswijze en/of therapie en/of techniek, aangeleerd door ICZO vzw valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. ICZO vzw en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.
 14. Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van ICZO vzw. Klachten met betrekking tot de opleiding worden in eerste instantie behandeld via het secretari­aat van ICZO vzw. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan bestaat het recht zich schriftelijk te richten tot het bestuur van ICZO vzw. Het bestuur doet binnen de 8 weken uitspraak over de klacht en de hieruit voortvloeiende maatregelen. De uitspraken van het bestuur zijn bindend.
 15. Gerechtelijke geschillen kunnen alléén bij de Rechtbank van Oudenaarde - België beslecht worden
 16. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma en planning aan te brengen
 17. ICZO houdt zich ten allen tijde het recht voor om, ingevolge annulatie van een cursus om welke reden dan ook, niet verantwoordelijk te zijn voor niet toekennen of verwerven van accreditatiepunten

Gratis Infodagen ICZO

Alle infodagen gaan door in Antwerpen.
Infodagen van "Partners in Education", kan je op hun eigen website terug vinden

Het menselijk lichaam

Wie géén kennis heeft van het menselijk lichaam (westers medische basiskennis), raden we ten stelligste aan het Health care voorbereidingsprogramma via afstandsonderwijs te volgen. De opleiding kan gevolgd worden via de Hogeschool en levert een creditbewijs op.

Paramedici en personen die reeds actief zijn de Gezondheidszorg, maar die hun kennis nog wat willen opfrissen of upgraden, kunnen we de introductiecursussen ' het menselijk lichaam  ' aanbieden:


Partners in Education

   


KMO-portefeuille Vlaanderen

Mogelijke korting van 30 à 40%

De KMO-portefeuille kan zowel voor werknemers als zelfstandigen uit Vlaanderen een mogelijke korting van 30 à 40 % geven op het cursusgeld. Meer informatie tref je aan op de website van de Vlaamse Gemeenschap. Iedere cursist ontvangt van ICZO een uitgebreide handleiding bij de facturatie van een cursus. Schrijf eerst in voor de cursus, dan ontvang je van ICZO de correcte werkwijze (klantennr + Factuurnr), dan pas doe je de aanvraag. We begeleiden je doorheen deze procedureNetworking


Vacatures

Zelfstandige medewerkers gezocht voor paramedische groepspraktijk te Ninove: voedingsdeskundige/diëtist(e), logopedist(e), (kinder)psycholoog, podoloog, ... .Contact via e-mail: healthncare@skynet.be of telefonisch 0476/61 10 84

Kinesitherapeut te Oostende, kennis Manuele Lymfdrainage ad modum Vodder is een pluspunt, maar niet noodzakelijk. Contacteer Bonnie Rooms 0496 342510 of CV mailen naar bonnierooms@skynet.be

Acupuncturist te Zandhoven, info bij Elke op elkedebeleyr@gmail.com

Kinesitherapeut met interesse voor pelvische reeducatie , pre-en postnatale en eventueel manuele therapie  voor een groepspraktijk Wilrijk. Info bij inesdecort@praktijkO.be

Te huur praktijkruimte in groepspraktijk kinesitherapie/manuele therapie in centrum Mechelen. Diverse opties mogelijk (dag, dagdeel,...).Geschikt voor (gespecialiseerde) kinesisten, voedingsdeskundige/diëtist(e), logopedist(e) psycholoog, wijkverpleegkundige, ... Contact via 015/208358 of info@pluskine.be.

Kinesitherapeut, psycholoog, logopedist, acupuncturist: Tel: 033267059 voor groepspraktijk te Wommelgem - winnie.cuypers@skynet.be

Osteopaat: Westmalle (Antwerpen) Contact: 0484 294735 of  info@epicentrum.be

Osteopaat: Hansbeke (Gent) Contact: 0484 294735 of  info@epicentrum.be

Praktijkruimte te huur:  groepspraktijk met  diverse disciplines te Hasselt - Kuringen - info bij Griet Rondel, 0497 413217